1403/04/30

خبرها

گزارش تصویری از تمرین تیم ملی پرس سینه، اعزامی به مسابقات جهانی قزاقستان

گزارش تصویری از تمرین تیم ملی پرس سینه، اعزامی به مسابقات جهانی قزاقستان

گزارش تصویری از آزمون مجدد مربیگری درجه سه بانوان و آقایان - 23 اردیبهشت 1401

گزارش تصویری از آزمون مجدد مربیگری درجه سه بانوان و آقایان - 23 اردیبهشت 1401

گزارش تصویری از مرحله مقدماتی مسابقات انتخابی تیم ملی قویترین مردان ایران(2)

گزارش تصویری از مرحله مقدماتی مسابقات انتخابی تیم ملی قویترین مردان ایران(2)

گزارش تصویری از مرحله مقدماتی مسابقات انتخابی تیم ملی قویترین مردان ایران(1)

گزارش تصویری از مرحله مقدماتی مسابقات انتخابی تیم ملی قویترین مردان ایران(1)

گزارش تصویری از نشست هیات رییسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام - 20 اردیبهشت 1401

گزارش تصویری از نشست هیات رییسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام - 20 اردیبهشت 1401

گزارش تصویری از نشست کمیته فنی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام - 20 اردیبهشت 1401

گزارش تصویری از نشست کمیته فنی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام - 20 اردیبهشت 1401

گزارش تصویری از مجمع انتخاباتی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان چهارمحال و بختیاری

گزارش تصویری از مجمع انتخاباتی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان چهارمحال و بختیاری

گزارش تصویری از دوره بین المللی مربیگری پرسونال ترینینگ(آقایان) - 16 اردیبهشت 1401

گزارش تصویری از دوره بین المللی مربیگری پرسونال ترینینگ(آقایان) - 16 اردیبهشت 1401

گزارش تصویری از دوره بین المللی مربیگری پرسونال ترینینگ(بانوان) - 16 اردیبهشت 1401

گزارش تصویری از دوره بین المللی مربیگری پرسونال ترینینگ(بانوان) - 16 اردیبهشت 1401

گزارش تصویری از مراسم تجلیل از قهرمانان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام(٢)

گزارش تصویری از مراسم تجلیل از قهرمانان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام(٢)

گزارش تصویری از تجلیل از قهرمانان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام (1)

گزارش تصویری از تجلیل از قهرمانان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام (1)

گزارش تصویری از مجمع انتخاباتی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان - 8 اردیبهشت 1401

گزارش تصویری از مجمع انتخاباتی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان - 8 اردیبهشت 1401

گزارش تصویری از مراسم اولین سالگرد درگذشت استاد ابوالقاسم کاکلی - 3 اردیبهشت 1401

گزارش تصویری از مراسم اولین سالگرد درگذشت استاد ابوالقاسم کاکلی - 3 اردیبهشت 1401

گزارش تصویری از اردوی تیم ملی مچ اندازی بانوان با حضور رییس فدراسیون - 31 فروردین 1401

گزارش تصویری از اردوی تیم ملی مچ اندازی بانوان با حضور رییس فدراسیون - 31 فروردین 1401