1402/07/01

اخبار ویژه

لیست کمیته فنی برای حضور در اردوی انتخابی تیم ملی اعزامی به رقابت های جهانی اعلام شد

پس برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی جهانی اعضای کمیته فنی لیست مورد نظر خود را اعلام کردند.

نبرد های جذاب بادی کلاسیک انتخابی تیم ملی جهانی در تهران/ نتایج دسته بادی کلاسیک اعلام شد

در ادامه برگزاری رقابت های پروش اندام انتخابی تیم ملی جهانی نفرات برتر دسته بادی کلاسیک معرفی شدند.

ادامه رقابت های پرورش اندام انتخابی تیم ملی جهانی در تهران/ نفرات برتر دسته های گیمز کلاسیک و معولین معرفی شدند

در ادامه برگزاری رقابت های پرورش اندام انتخابی تیم ملی جهانی نفرات برتر در دسته های گیمز کلاسیک و معلولین اعلام شدند.

ادامه درخشش ستارگان پرورش اندام در اسپیناس پالاس/ نفرات برتر ماسکولار و فیزیک کلاسیک اعلام شدند

در ادامه برگزاری رقابت های پرورش اندام انتخابی تیم ملی جهانی نفرات برتر رشته های ماسکولار و فیزیک کلاسیک معرفی شدند.

آغاز رقابت هاى پرورش اندام انتخابى تيم ملى جهانى در هتل اسپيناس/ نفرات برتر رشته فيزيك معرفى شدند

در ساعات اوليه رقابت هاى پرورش اندام انتخابى تيم ملى جهانى نفرات برتر رشته فيزيك در دسته نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پيشكسوتان مشخص شدند.