1403/02/29

خبرها

استقبال از قهرمانان ایرانی تیم اعزامی به آرنولدکلاسیک اسپانیا توسط رییس فدراسیون - 31 شهریور 1400

استقبال از قهرمانان ایرانی تیم اعزامی به آرنولدکلاسیک اسپانیا توسط رییس فدراسیون - 31 شهریور 1400

گزارش تصویری از حضور رییس فدراسیون بدنسازی در دوره مربیگری درجه یک - 29 شهریور 1400

گزارش تصویری از حضور رییس فدراسیون بدنسازی در دوره مربیگری درجه یک - 29 شهریور 1400

گزارش تصویری از نشست بررسی مسابقات انتخابی تیم ملی- 28 شهریور 1400

گزارش تصویری از نشست بررسی مسابقات انتخابی تیم ملی- 28 شهریور 1400

گزارش تصویری از اولین دوره مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی بانوان کشور - 26 شهریور 1400

گزارش تصویری از اولین دوره مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی بانوان کشور - 26 شهریور 1400

گزارش تصویری از اردوی تیم های ملی اعزامی به مسابقات آسیایی و جهانی 2021 - 26 شهریور 1400

گزارش تصویری از اردوی تیم های ملی اعزامی به مسابقات آسیایی و جهانی 2021 - 26 شهریور 1400

گزارش تصویری از مراسم اهدای مدال مسابقات فیتنس چلنج آقایان قهرمانی کشور

گزارش تصویری از مراسم اهدای مدال مسابقات فیتنس چلنج آقایان قهرمانی کشور

گزارش تصویری از مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی کشور (2)- 25 شهریور 1400

گزارش تصویری از مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی کشور (2)- 25 شهریور 1400

گزارش تصویری از مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی کشور(1)- 25 شهریور 1400

گزارش تصویری از مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی کشور(1)- 25 شهریور 1400

گزارش تصویری از انتخابات هیأت بدنسازی و پرورش اندام ایلام- 24 شهریور 1400

گزارش تصویری از انتخابات هیأت بدنسازی و پرورش اندام ایلام- 24 شهریور 1400

گزارش تصویری از روز پایانی مسابقات انتخابی تیم ملی(3)- 20 شهریورماه 1400

گزارش تصویری از روز پایانی مسابقات انتخابی تیم ملی(3)- 20 شهریورماه 1400

گزارش تصویری از روز پایانی مسابقات انتخابی تیم ملی(2)- 20 شهریورماه 1400

گزارش تصویری از روز پایانی مسابقات انتخابی تیم ملی(2)- 20 شهریورماه 1400

گزارش تصویری از روز پایانی مسابقات انتخابی تیم ملی(1)- 20 شهریورماه 1400

گزارش تصویری از روز پایانی مسابقات انتخابی تیم ملی(1)- 20 شهریورماه 1400

گزارش تصویری از رقابت های اوزان 95، 100 و 100+ کیلوگرم پرورش اندام انتخابی تیم ملی- 19 شهریور 1400

گزارش تصویری از رقابت های اوزان 95، 100 و 100+ کیلوگرم پرورش اندام انتخابی تیم ملی- 19 شهریور 1400

گزارش تصویری از مسابقات چهار وزن دوم پرورش اندام انتخابی تیم ملی- 19 شهریور 1400

گزارش تصویری از مسابقات چهار وزن دوم پرورش اندام انتخابی تیم ملی- 19 شهریور 1400

گزارش تصویری از روز دوم رقابتهای انتخابی تیم ملی(چهار وزن اول پرورش اندام)- 19 شهریور 1400

گزارش تصویری از روز دوم رقابتهای انتخابی تیم ملی(چهار وزن اول پرورش اندام)- 19 شهریور 1400

گزارش تصویری از روز نخست رقابتهای انتخابی تیم ملی( بادی کلاسیک)- 18 شهریور 1400

گزارش تصویری از روز نخست رقابتهای انتخابی تیم ملی( بادی کلاسیک)- 18 شهریور 1400

گزارش تصویری از روز نخست رقابتهای انتخابی تیم ملی( جوانان و پیشکسوتان)- 18 شهریور 1400

گزارش تصویری از روز نخست رقابتهای انتخابی تیم ملی( جوانان و پیشکسوتان)- 18 شهریور 1400

گزارش تصویری از مراسم وزن کشی رقابتهای انتخابی تیم ملی(بادی کلاسیک و پرورش اندام)- 17 شهریور 1400

گزارش تصویری از مراسم وزن کشی رقابتهای انتخابی تیم ملی( بادی کلاسیک و پرورش اندام)- 17 شهریور 1400

گزارش تصویری از نشست کمیته فیتنس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام- 15 شهریور 1400

گزارش تصویری از نشست کمیته فیتنس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام- 15 شهریور 1400

گزارش تصویری از آزمون بین المللی داوری فیتنس چلنج با حضور مدرس فدراسیون جهانی IFBB

گزارش تصویری از آزمون بین المللی داوری فیتنس چلنج با حضور مدرس فدراسیون جهانی IFBB

گزارش تصویری از نخستین جلسه شورای پژوهش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام- 9 شهریور 1400

گزارش تصویری از نخستین جلسه شورای پژوهش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام- 9 شهریور 1400

گزارش تصویری از نشست رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با اعضای کمیته همگانی

گزارش تصویری از نشست رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با اعضای کمیته همگانی فدراسیون- 8 شهریور 1400

گزارش تصویری از بازگشت ملی پوشان مچ اندازی به کشور بعد از کسب مقام سوم آسیا - 4 شهریور 1400

گزارش تصویری از بازگشت ملی پوشان مچ اندازی به کشور بعد از کسب مقام سوم آسیا - 4 شهریور 1400

گزارش تصویری از مدال آوران ایران در نوزدهمین دوره مسابقات مچ اندازی قهرمانی آسیا- قزاقستان

گزارش تصویری از مدال آوران ایران در نوزدهمین دوره مسابقات مچ اندازی قهرمانی آسیا- قزاقستان

گزارش تصویری از روز پایانی مسابقات مچ اندازی قهرمانی آسیا- قزاقستان

گزارش تصویری از روز پایانی مسابقات مچ اندازی قهرمانی آسیا- قزاقستان

گزارش تصویری از جلسه کمیته فنی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام- اول شهریور 1400

گزارش تصویری از جلسه کمیته فنی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام- اول شهریور 1400

گزارش تصویری از روز چهارم مسابقات مچ اندازی قهرمانی آسیا- قزاقستان

گزارش تصویری از روز چهارم مسابقات مچ اندازی قهرمانی آسیا- قزاقستان