1403/01/27

خبرها

گزارش تصویری از روز سوم مسابقات مچ اندازی قهرمانی آسیا - قزاقستان

گزارش تصویری از روز سوم مسابقات مچ اندازی قهرمانی آسیا - قزاقستان

گزارش تصویری از مدال آوران ایرانی روز نخست مسابقات مچ اندازی قهرمانی آسیا - قزاقستان

گزارش تصویری از مدال آوران ایرانی روز نخست مسابقات مچ اندازی قهرمانی آسیا - قزاقستان

گزارش تصویری از روز نخست مسابقات مچ اندازی قهرمانی آسیا با حضور نمایندگان ایران - قزاقستان

گزارش تصویری از روز نخست مسابقات مچ اندازی قهرمانی آسیا با حضور نمایندگان ایران - قزاقستان

گزارش تصویری از وزن کشی و ثبت نام ملی پوشان مچ اندازی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا - قزاقستان

گزارش تصویری از وزن کشی و ثبت نام ملی پوشان مچ اندازی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا - 28 مرداد 1400

گزارش تصویری از اردوی تیمهای ملی مچ اندازی آقایان و بانوان، اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا (2)

گزارش تصویری از اردوی تیمهای ملی مچ اندازی آقایان و بانوان، اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا (2 )

گزارش تصویری از اردوی تیمهای ملی مچ اندازی آقایان و بانوان، اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا (1 )- 25 مرداد 1400

گزارش تصویری از اردوی تیمهای ملی مچ اندازی آقایان و بانوان، اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا (1 )- 25 مرداد 1400

گزارش تصویری از جلسه چهارمین هیات رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام- شنبه 23 مرداد 1400

گزارش تصویری از جلسه چهارمین هیات رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام- شنبه 23 مرداد 1400

گزارش تصویری از نشست مسئولان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با اعضای انجمن حقوق ورزشی

گزارش تصویری از نشست مسئولان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با اعضای انجمن حقوق ورزشی

گزارش تصویری از جلسه روسای کمیته های فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام- چهارشنبه 13 مرداد 1400

گزارش تصویری از جلسه روسای کمیته های فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام- چهارشنبه 13 مرداد 1400

گزارش تصویری از روز پایانی رقابت های پاورلیفتینگ باشگاههای جهان - ارومیه(4) - 7 مرداد 1400

گزارش تصویری از روز پایانی رقابت های پاورلیفتینگ باشگاههای جهان - ارومیه(4) - 7 مرداد 1400

گزارش تصویری از دومین روز رقابت های پاورلیفتینگ باشگاههای جهان - ارومیه(3) - 7 مرداد 1400

گزارش تصویری از دومین روز رقابت های پاورلیفتینگ باشگاههای جهان(3) - 7 مرداد 1400

گزارش تصویری از دومین روز رقابت های پاورلیفتینگ باشگاههای جهان- ارومیه(2)- 7 مرداد 1400

گزارش تصویری از دومین روز رقابت های پاورلیفتینگ باشگاههای جهان- ارومیه(2)- 7 مرداد 1400

گزارش تصویری از مراسم افتتاحیه اولین دوره پاورلیفتینگ جام باشگاههای جهان- ارومیه 6 مرداد 1400

گزارش تصویری از مراسم افتتاحیه اولین دوره پاورلیفتینگ جام باشگاههای جهان- ارومیه 6 مرداد 1400

گزارش تصویری از اولین روز رقابت های پاورلیفتینگ باشگاههای جهان- ارومیه(1)- 6 مرداد 1400

گزارش تصویری از اولین روز رقابت های پاورلیفتینگ باشگاههای جهان- ارومیه(1)- 6 مرداد 1400