1403/04/30

خبرها

گزارش تصویری از نشست صمیمی اعضای تیم ملی پرورش اندام با رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام 30 آبان 1400 (2)

گزارش تصویری از نشست صمیمی اعضای تیم ملی پرورش اندام با رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام 30 آبان 1400 (2)

گزارش تصویری از نشست صمیمی اعضای تیم ملی پرورش اندام با رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام 30 آبان 1400 (1)

گزارش تصویری از نشست صمیمی اعضای تیم ملی پرورش اندام با رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام 30 آبان 1400 (1)

گزارش تصویری از مجمع عمومی سالیانه هیات بدنسازی و پرورش اندام استان هرمزگان با حضور رییس فدراسیون - 28 آبان 1400

گزارش تصویری از مجمع عمومی سالیانه هیات بدنسازی و پرورش اندام استان هرمزگان با حضور رییس فدراسیون - 28 آبان 1400

گزارش تصویری از رقابتهای پانزدهمین دوره قوی ترین مردان ایران در اوزان 105- کیلوگرم- پیشوا

گزارش تصویری از رقابتهای پانزدهمین دوره قوی ترین مردان ایران در اوزان 105- کیلوگرم- 27 آبان 1400

گزارش تصویری از سفر رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به استان خراسان رضوی- 24 آبان 1400

گزارش تصویری از سفر رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به استان خراسان رضوی- 24 آبان 1400

گزارش تصویری از مسابقات فیتنس چلنج و حضور وزیر ورزش و جوانان در جزیره کیش- 21 آبان 1400

گزارش تصویری از مسابقات فیتنس چلنج و حضور وزیر ورزش و جوانان در جزیره کیش- 21 آبان 1400

گزارش تصویری از حضور نمایندگان ایران در مسابقات پاورلیفتینگ جهانی نروژ

گزارش تصویری از رقابت نمایندگان ایران در مسابقات پاورلیفتینگ جهانی استاوانگر نروژ- آبان 1400

گزارش تصویری از تیم ملی پرورش اندام پیش از اعزام به مسابقات آسیایی لبنان- 20 آبان 1400

گزارش تصویری از تیم ملی پرورش اندام پیش از اعزام به مسابقات آسیایی لبنان- 20 آبان 1400

گزارش تصویری از بازگشت تیم ملی پرورش اندام به کشور بعد از قهرمانی در جهان - 18 آبان 1400

گزارش تصویری از بازگشت تیم ملی پرورش اندام به تهران بعد از قهرمانی در جهان - 18 آبان 1400

گزارش تصویری از اهدای مدال و کاپ قهرمانی جهان به تیم ملی ایران- 16 آبان 1400

گزارش تصویری از اهدای مدال و کاپ قهرمانی جهان به تیم ملی ایران- 16 آبان 1400

گزارش تصویری از مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی جهان - اسپانیا 2021

گزارش تصویری از مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی جهان - اسپانیا 2021

گزارش تصویری از روز دوم مسابقات جهانی اسپانیا همراه با مدال آوری ملی پوشان فیزیک ایران

گزارش تصویری از روز دوم مسابقات جهانی اسپانیا همراه با مدال آوری ملی پوشان فیزیک ایران

گزارش تصویری از جلسه هیات اجرایی و کنگره فدراسیون جهانی پرورش اندام با حضور رئیس فدراسیون ایران

گزارش تصویری از جلسه هیات اجرایی فدراسیون بین المللی پرورش اندام با حضور رئیس فدراسیون- 12 آبان 1400

تیم ملی پرورش اندام و فیتنس ایران، قبل از اعزام به مسابقات جهانی اسپانیا

تیم ملی پرورش اندام و فیتنس ایران، قبل از اعزام به مسابقات جهانی اسپانیا

گزارش تصویری از حضور وزیر ورزش در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام- 10 آبان 1400

گزارش تصویری از حضور وزیر ورزش در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام- 10 آبان 1400

گزارش تصویری از مراسم معارفه مدیران جدید فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام- 10 آبان 1400

گزارش تصویری از مراسم معارفه مدیران جدید فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام- 10 آبان 1400

گزارش تصویری از گردهمایی روسای هیات های استانی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام - شیراز، 6 آبان 1400(بخش دوم)

گزارش تصویری از گردهمایی روسای هیات های استانی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام - شیراز، 6 آبان 1400(بخش دوم)

گزارش تصویری از گردهمایی روسای هیات های استانی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام - شیراز، 6 آبان 1400(بخش اول)

گزارش تصویری از گردهمایی روسای هیات های استانی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام - شیراز، 6 آبان 1400

گزارش تصویری از مراسم بدرقه ملی پوشان اعزامی به مسابقات جهانی و آسیایی(بخش دوم)- 4 آبان 1400

گزارش تصویری از مراسم بدرقه ملی پوشان اعزامی به مسابقات جهانی و آسیایی در هتل المپیک( بخش دوم)- 4 آبان 1400

گزارش تصویری از مراسم بدرقه ملی پوشان اعزامی به مسابقات جهانی و آسیایی(بخش اول)- 4 آبان 1400

گزارش تصویری از مراسم بدرقه ملی پوشان اعزامی به مسابقات جهانی و آسیایی در هتل المپیک( بخش اول)- 4 آبان 1400