1403/04/30

خبرها

گزارش تصویری از روز پایانی مسابقات پاورلیفتینگ با لوازم قهرمانی باشگاههای کشور - چالوس

گزارش تصویری از روز پایانی مسابقات پاورلیفتینگ با لوازم قهرمانی باشگاههای کشور - چالوس

گزارش تصویری از مسابقات پرس سینه و پاورلیفتینگ بدون لوازم باشگاههای کشور و انتخابی تیم ملی(3)

گزارش تصویری از مسابقات پرس سینه و پاورلیفتینگ بدون لوازم باشگاههای کشور و انتخابی تیم ملی(3)

گزارش تصویری از اردوی تیم ملی مچ اندازی، اعزامی به مسابقات آسیایی 2022

گزارش تصویری از اردوی تیم ملی مچ اندازی، اعزامی به مسابقات آسیایی 2022

گزارش تصویری از حضور رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در شهرستان قدس - 16 فروردین 1401

گزارش تصویری از حضور رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در شهرستان قدس - 16 فروردین 1401

گزارش تصویری از نشست اعضای کمیته حرفه ای با ریاست فدراسیون بدنسازی - 15 فروردین 1400

گزارش تصویری از نشست اعضای کمیته حرفه ای با ریاست فدراسیون بدنسازی - 15 فروردین 1400

گزارش تصویری از نشست مسئولان کمیته مچ اندازی با ریاست فدراسیون - 10 فروردین 1401

گزارش تصویری از نشست مسئولان کمیته مچ اندازی با ریاست فدراسیون - 10 فروردین 1401