1403/04/30

اصلانى رئيس هيات بدنسازى و پرورش اندام استان كردستان شد

حسن اصلانى به عنوان رييس هيات بدنسازى و پرورش اندام استان كردستان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومى فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام، مجمع انتخاباتى هيات استان كردستان امروز به رياست عبدالمهدى نصيرزاده و با حضور مديركل ورزش و جوانان اين استان برگزار شد. 

در اين انتخابات كه سه كانديدا داشت، بعد از سه دور راى گيرى نتيجه انتخابات مشخص و آراى لازم براى معرفى رييس هيات به دست آمد. 

در دور سوم انتخابات حسن اصلانى ١٣ راى كسب كرد و توانست به عنوان رييس هيات بدنسازى استان كردستان انتخاب شود. همچنين سيدجمال ولايتى ٥ راى كسب كرد. مرتضى باقرى ديگر كانديداى اين انتخابات بود.