1403/02/29

سه نقره براى قويترين مردان ايران در بخش آماتورى بازى هاى قدرتى دنيا/ قيطاسى در بخش حرفه اى استارت مى زند

تيم قويترين مردان ايران در بخش آماتورى بازى هاى قدرتى دنيا در روسيه با سه مدال نقره به كار خود پايان داد.

به گزارش روابط عمومى فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام، در روز دوم بازى هاى قدرتى دنيا در روسيه آيتم هاى پايانى فينال مسابقات قويترين مردان بخش آماتورى پيگيرى شد. 

على فاضلى در سنگين وزن در شرايطى كه تا پايان آيتم سوم نفر اول بود، در پايان در جايگاه دوم قرار گرفت و به مدال نقره دست يافت.  سجاد سلطانى نيز از رسيدن به مدال در اين دسته بازماند. 

همچنين عباد كهنسال در دسته ١٠٥- كيلو و عظيم ديانى در دسته ٩٠- كيلو به مدال نقره و عنوان نايب قهرمانى دست پيدا كردند. 

بدين ترتيب تيم ايران در بخش آماتورى با سه نقره به كار خود پايان داد و عصر امروز رضا قيطاسى كار خود را در بخش حرفه اى سنگين وزن آغاز خواهد كرد.

گفتنى است؛ تيم ايران را در اين رقابت ها بابک غضبانی و علیرضا ظرفچی به عنوان‌ مربی و پیمان ماهری پور به عنوان داور همراهی می کنند.