1402/12/09

پنج انتصاب رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از پیشکسوتان استان اصفهان

جمعی از پیشکسوتان استان اصفهان از سوی رییس فدراسیون به عنوان اعضای کمیته های فدراسیون منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام طی احکامی جداگانه از سوی عبدالمهدی نصیر زاده رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمعی از پیشکسوتان بدنسازی استان اصفهان که سالیان سال در رشته بدنسازی فعالیت مستمر داشته اند و از داوران و قهرمانان بین المللی کشور هستند، به شرح زیر در کمیته های مختلف فدراسیون منصوب شدند:

* سعید بیضاوی داور و قهرمان بین المللی به عضو شورای راهبردی فدراسیون منصوب شد.

* ناصر جلوانی مربی و داور بین المللی و قهرمان پیشکسوتان جهان به عنوان عضو کمیته فنی فدراسیون منصوب شد.

* سیدمحمود اخروی داور،  مربی  و قهرمان بین المللی به عضو کمیته فرهنگی فدراسیون منصوب شد.

* مهران پولادی داور، مربی و قهرمان بین المللی به عنوان عضو کمیته امور باشگاه های فدراسیون منصوب شد.

* مهدی منصوری مربی و پیشکسوت به عنوان عضو کمیته بین الملل فدراسیون منصوب شد.