1403/01/27

سرپرست هیات بدنسازی و پرورش اندام استان کردستان منصوب شد

طی حکمی از سوی رییس فدراسیون، ادریس کاظمی به عنوان سرپرست هیات بدنسازی و پرورش اندام استان کردستان معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، عبدالمهدی نصیرزاده رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام طی حکمی ادریس کاظمی را به عنوان سرپرست هیات بدنسازی و پرورش اندام استان کردستان منصوب کرد. 

کاظمی بعد از دیدار با رییس فدراسیون، حکم خود را از عبدالمهدی نصیرزاده دریافت کرد. 

پیش از این پیمان فقیه سلیمانی به عنوان سرپرست هیات بدنسازی و پرورش اندام استان کردستان فعالیت می کرد که فدراسیون از زحمات ایشان تقدیر و تشکر می نماید.