1402/12/09

کاشت نهال به نام پیشکسوتان ورزش بدنسازی و پرورش اندام استان قم

عصر پنجشنبه اعضا هیات بدنسازی و پرورش اندام استان قم با حضور در بوستان خضر و قطعه گرامیداشت پیشکسوتان به نام ۵ تن از پیشکسوتان بدنسازی و پرورش اندام استان قم نهال کاشتند.

به گزارش روابط عمومی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان قم، در راستای گرامیداشت جایگاه پیشکسوتان عرصه ورزش استان قطعه ای از بوستان خضر قم جهت کاشت نهال به نام پیشکسوتان ورزشی اختصاص یافته است.

در ادامه انجام این سنت پسندیده هیات بدنسازی و پرورش اندام استان قم اقدام به کاشت ۵ نهال به نام ورزشکاران و پهلوانان اسبق این رشته آقایان یدالله جلالوند، مهدی پهلوانی، علی نوروزی، عباس بی غم و رضا ترابی کاشتند.

مجید تلخابی، رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان قم در راستای انجام این عمل گفت: توجه ما در هیات همواره به منش پهلوانی و تقدیر از پیشکسوتان بوده است که در همین راستا عیادت از پهلوان یدالله جلالوند و کاشت نهال به یاد این پیشکسوتان را رقم زده ایم.

وی افزود: در تلاشیم تا با توجه بیشتر به این عزیزان و انجام اقدامات شایسته و درخور شخصیت این بزرگان از حضور آنان استفاده و به جایگاه واقعی آنان توجه کنیم.