1402/01/11

آماده شدن احکام الکترونیکی قهرمانان مسابقات مستریونیورس در رشته پرورش اندام

با صدور سری دوم احکام الکترونیکی فدراسیون بدنسازی، ورزشکارانی که در رشته پرورش اندام مستریونیورس شرکت کرده بودند، می توانند حکم خود را دریافت کنند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، با الکترونیکی شدن احکام قهرمانی مسابقات، سری دوم احکام الکترونیکی در پنل شخصی قهرمانان پرورش اندام مسابقات مستریونیورس قرار گرفت.

ورزشکارانی که در مسابقات پرورش اندام مستریونیورس 2023 به میزبانی رامسر شرکت کرده بودند، می توانند با مراجعه به پنل اختصاصی خود در سامانه ملی بدنسازی به آدرس portal.iranbbf.ir و انتخاب گزینه "دریافت حکم قهرمانی" نسبت به دریافت نسخه الکترونیکی حکم اقدام کنند.