1402/01/11

تقدير رييس فدراسيون بدنسازى از سرپرست تيم ملى فيتنس چلنج بانوان

رييس فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام از سرپرست تيم ملى و مسوول برگزارى مسابقات فيتنس چلنج بانوان تقدير كرد.

به گزارش روابط عمومى فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام، سميه جمادشرف سرپرست برگزارى دومين دوره مسابقات فيتنس چلنج قهرمانى بانوان باشگاههاى كشور و انتخابى تيم ملى در لرستان كه وظيفه سرپرستى تيم ملى را در مسابقات بين المللى مستريونيورس هم برعهده داشت، با حضور در فدراسيون با عبدالمهدى نصيرزاده ديدار و گفتگو كرد.

در اين نشست جمادشرف گزارشى از برگزارى مسابقات كشورى در لرستان و اولين حضور تيم ملى فيتنس چلنج بانوان در تورنمنت بين المللى مستريونيورس ارائه كرد.

رييس فدراسيون بدنسازى نيز با اشاره به برگزارى باشكوه مسابقات در استان لرستان و حضور موفق تيم ملى فيتنس چلنج بانوان براى نخستين بار در مسابقات بين المللى مستريونيورس از زحمات جمادشرف با اهداى لوحى تقدير كرد.