1403/04/30

٢طلا و ١ نقره براي تيم ٣ نفره ايران در رقابت هاي بادي كلاسيك

رقابت هاي بادي كلاسيك قهرماني آسيا با كسب ٣ مدال خوشرنگ براي تيم ٣ نفره ايران به پايان رسيد.

رقابت هاي بادي كلاسيك قهرماني آسيا با كسب ٣ مدال خوشرنگ براي تيم ٣ نفره ايران به پايان رسيد.


به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام، رقابت هاي بادي كلاسيك قهرماني آسيا كه تيم ملي كشورمان در آن با ٣ ورزشكار حضور داشت با كسب ٣ مدال خوشرنگ براي ملي پوشان شايسته كشورمان همراه بود.

در دسته قدي منفي ١٦٨ سانتي متر احمد رضا عبداللهي و فرشاد آقا بابايي به ترتيب عناوين اول و دوم را بدست آوردند و در دسته قدي منفي ١٧٦ سانتي متر هم عظيم متولي با برتري در مقابل حريفان طلايي شد.