1402/12/09

تقدير رييس فدراسيون بدنسازى از زحمات رييس سابق هيات استان مازندران

رييس فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام از رييس سابق هيات بدنسازى استان مازندران تقدير كرد.

به گزارش روابط عمومى فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام، عبدالمهدى نصيرزاده رييس فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام با همراهى نقى كلانترى سرپرست هيات مازندران با حضور در منزل محمدرضا ابوالقاسمى رييس سابق هيات بدنسازى استان مازندران مدال افتخار فدراسيون جهانى را به وى اهدا كرد. 

در اين ديدار نصيرزاده با تقدير از زحمات ابوالقاسمى از وى براى حضور در مسابقات بين المللى مستريونيورس كه ٢٦ تا ٣٠ بهمن ١٤٠١ به ميزبانى مازندران برگزار مى شود، دعوت كرد. 

ابوالقاسمى نيز با تشكر از حضور رييس فدراسيون بدنسازى اعلام كرد براى هر گونه كمكى در راستاى برگزارى باشكوه مستريونيورس در مازندران آماده است.