1402/09/13

تقدیر رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از ورزشکاران و قهرمانان استان یزد

عبدالمهدی نصیرزاده در حاشیه مجمع انتخاباتی یزد از ورزشکاران این استاد تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مجمع انتخاباتی هیات استان یزد در حالی برگزار شد که عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام نيز به عنوان رييس در اين مجمع حضور داشت .

در حاشیه این مجمع انتخاباتى رئیس فدراسیون از حدیثه کارگران، سپهر نورانی، سارا خواجه بافی و مصطفی صابری به عنوان نمایندگان ورزشکاران در مجمع انتخاباتی یزد تقدیر کرد.

گفتنى است؛ در پایان مجمع انتخاباتی هیات استان یزد محسن شیرزادیان به برای ۴ سال به عنوان رئیس هیات این استان انتخاب شد.