1399/06/29
جلسه کمیته انضباطی برگزار شد

تنزیل یک درجه مربی گری و یکسال تعلیق برای فرد متخلف

جلسه کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با حضور اعضا بعدازظهر امروز برگزار شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام؛ جلسه کمیته انضباطی با حضور اعضا و حسن کرباسی سرپرست دبیری فدراسیون برگزار گردید.

در این نشست، چندین پرونده از جمله سو استفاده از عنوان مربی گری در تیم ملی، توهین به مقدسات و ... توسط اعضا مورد بررسی و محکومیت های مختلفی برای افراد خاطی در نظر گرفته شد.

 در این راستا فیروزه جهان تیغ به دلیل انجام برخی تخلفات به یکسال تعلیق از مربی گری و تنذیل یک درجه مدرک مربی گری محکوم گردید. و فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران هرگونه ارتباط کاری با ایشان را رسما تکذیب می کند.