1399/07/01

پاورليفينگ بانوان در مرحله تصميم گيري نهايي

موافقت با آغاز فعاليت بانوان در رشته پاورليفتينگ و لباس مخصوص ورزشكاران اين رشته از سوي وزارت ورزش و جوانان در مرحله بررسي نهايي قرار گرفت.

موافقت با آغاز فعاليت بانوان در رشته پاورليفتينگ و لباس مخصوص ورزشكاران اين رشته از سوي وزارت ورزش و جوانان در مرحله بررسي نهايي قرار گرفت.

به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام و به نقل از زهره مرزوقي نايب رئيس بانوان اين فدراسيون موافقت با فعاليت رسمي ورزشكاران بانوي رشته پاورليفتينگ كه طرح اوليه آن در تاريخ ٩٦/٤/٢٦ از سوي ناصر پورعليفرد رئيس فدراسيون براي موافقت نهايي به وزارت ورزش و جوانان ارسال شده بود، حالا پس از گذشت نزديك به ٣ سال با ارائه لباس مخصوص اين رشته براي بانوان از سوي فدراسيون به مسولان وزارت ورزش و جوانان در مرحله بررسي و اعلام و ابلاغ نهايي قرار گرفت.

اتفاق خوبي كه قرار است بزودي و با موافقت مسولان ذيربط در وزارت ورزش و جوانان و با ابلاغ آن به فدراسيون اعلام شود.