1399/06/29

برتری با یک رای در دور سوم

افشید خوشنویس در رقابتی میلی متری برای مدت 4 سال با رای اعضای مجمع به عنوان رئیس هیات قزوین انتخاب شد.

افشید خوشنویس در رقابتی میلی متری برای مدت 4 سال با رای اعضای مجمع به عنوان رئیس هیات قزوین انتخاب شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مجمع انتخاباتی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان قزوین در پایان 3 دور رقابت نزدیک و فشرده سرانجام افشید خوشنویس را به عنوان رئیس خود برای مدت 4 سال انتخاب کرد.

خوشنویس در رقابت با یداله سلطانی در پایان دور سوم و تنها با یک رای برتری نتیجه را 8 بر 7 از حریف خود برد و به عنوان رئیس هیات قزوین انتخاب شد.