1399/05/19

اطلاعیه ثبت نام از کاندیداهای پست ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

شرایط ثبت نام از کاندیداهای احراز پست ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از سوی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام؛ نظر به اینکه مجمع عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به منظور انتخاب رییس فدراسیون در سال 1399 برگزارخواهد شد، بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط علاقمند به احراز پست ریاست فدراسیون دعوت بعمل می آید جهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز از تاریخ 07/05/99 لغایت 21/05/ 99 به مدت 10 روز کاری از ساعت 9 الی 15 به دبیرخانه مجمع واقع در تهران- میدان هفت تیر خیابان مفتح جنوبی خیابان ورزنده-پلاک 19-طبقه دوم فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام مراجعه نمایند.

شرایط و مدارک مورد نیاز:

 1. تصویر پشت و روی کارت ملی
 2. تصویراز تمام صفحات شناسنامه
 3. تصویر از تمام صفحات گذرنامه معتبر
 4. تصویر پشت و روی کارت پایان خدمت یا معافیت و یا مدارک قانونی جایگزین برای آقایان
 5. سه قطعه عکس 6×4 جدید
 6. دارا بودن حداقل 30 سال و حداکثر 70 سال
 7. ارائه تصویر حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا همطراز مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و یا وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی
 8. ارائه آخرین حکم کارگزینی در صورت اشتغال در دیگر نهادها و سازمانها و ارگان های دولتی و یا غیردولتی
 9. ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر(حداکثرتایک هفته پس ازآخرین روز ثبت نام)
 10. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه( حداکثرتا یک هفته پس از آخرین روز ثبت نام)
 11. دارا بودن سابقه قابل قبول مدیریت بر اساس تبصره 2 ذیل ماده 6 آیین نامه انتخابات فدراسیون های ورزشی
 12. ثبت نام از افراد دوشغله، بازنشسته و بازخرید شده منوط به ارائه مجوز و مستندات قانونی مورد نیاز می باشد.

ارائه اصل مدارک به هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

                               دبیر مجمع فدراسیون

   حسن کرباسی