1399/09/04
سعید ره‌انجام؛ دبیر کمیته انضباطی فدراسیون:

در ارتباط با موضوع جعل و صدور احکام، برخی افراد فعلا تعلیق شده‌اند

دبیر کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از تعلیق برخی افراد در ارتباط با پرونده جعل و صدور احکام مربی‌گری خبر داد.

به گزارش رسمی سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام؛ دبیر کمیته انضباطی گفت: در ماه اخیر پیرامون جعل و صدور احکام مربی‌گری جلسات مختلفی داشتیم و در این خصوص تصمیم‌گیری‌هایی صورت گرفت.

وی افزود: در همین راستا دو نفر از مرتبطین هیات بدنسازی و پرورش اندام استان تهران، و فدراسیون فعالیت‌شان تا صدور حکم مقتضی به حالت تعلیق در آمده است.

ره‌انجام ادامه داد: شایان ذکر است مدارک و مستنداتی از چند ورزشکار در خصوص این دست تخلفات اخذ که پس از تحقیقات و تکمیل پرونده در اسرع وقت احکام افراد متخلف صادر خواهد شد.