1400/03/28

مجمع اصفهانی ها در دور دوم نتیجه داد!

مجمع انتخاباتی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان با انتخاب حسین یارمحمدیان تکلیف رئیس این هیات را برای مدت 4 سال مشخص کرد.

مجمع انتخاباتی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان با انتخاب حسین یارمحمدیان تکلیف رئیس این هیات را برای مدت 4 سال مشخص کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پروش اندام، مجمع انتخاباتی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان چندی پیش برگزار و پس از دو دور رقابت نزدیک، حسین یارمحمدیان رئیس پیشین هیات با برتری 10 بر 7 در مقابل محمد حسامی برای 4 سال دیگر هدایت هیات اصفهان را عهده دار شد.