1399/09/04
کرباسی؛ سرپرست دبیری فدراسیون خبر داد:

خانواده بدنسازی و پرورش اندام از امکانات ایرانگردی و جهانگردی بهره می برند

سرپرست دبیری فدراسیون از انعقاد قرارداد همکاری با شرکت ایرانگردی و جهانگردی در راستای ایجاد فضای رفاهی برای خانواده بدنسازی و پرورش اندام کشور خبر داد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام؛ سرپرست دبیری فدراسیون از انعقاد قرارداد همکاری با شرکت ایرانگردی و جهانگردی خبر داد و گفت: این قرارداد همکاری در راستای فراهم ساختن امکانات رفاهی و خدماتی برای  جامعه بزرگ بدنسازی و پرورش اندام کشور است.

وی افزود: در همین راستا با برگزاری جلسات متعدد با مدیرعامل شرکت ایرانگردی و جهانگردی به توافق رسیدیم و این قرارداد همکاری به امضای طرفین رسید. گفتنی است در این قراردادهمکاری دیده شده است که جامعه بدنسازی و پرورش اندام کشور می توانند از تمامی هتل های سراسر کشور به همراه خانواده با 40 درصد تخفیف استفاده نمایند.

حسن کرباسی ادامه داد: شرکت ایرانگردی و جهانگردی با 52 مرکز اقامتی در سراسر کشور بزرگترین گروه زنجیره ای هتلینگ ایران است. و از همین روی به زودی چگونگی صدور معرفی نامه جهت استفاده جامعه بدنسازی و پرورش اندام از طریق سایت رسمی فدراسیون اعلام خواهد شد.