1399/09/04

دیدار سرپرست فدراسیون با معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان

صبح امروز محمد تقی امیری خراسانی سرپرست فدراسیون با مهین فرهادی زاد معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان دیدار کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام؛ محمد تقی امیری خراسانی سرپرست فدراسیون با حضور در وزارت ورزش و جوانان با مهین فرهادی زاد معاون توسعه ورزش بانوان دیدار کرد.

در این نشست دو طرف پیرامون فعالیت های ورزشی بانوان در ورزش بدنسازی و پرورش اندام گفت و گو کردند.