1399/09/04

نشست شورای مشورتی آموزش برگزار شد

شورای مشورتی آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با حضور سرپرست فدراسیون برگزار شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام؛ شورای مشورتی آموزش فدراسیون با حضور سرپرست فدراسیون و ناصر امیری، آیت ارجمند، آقاعلی نژاد، شهرام آهن جان و معتمدی برگزار شد.

این نشست به منظور همفکری پیرامون توسعه و پیشرفت فضا آموزشی فدراسیون برگزار شد.