1400/01/22

مسابقات تک لیفت استان هرمزگان برای نخستین بار به میزبانی شهرستان بستک

مسابقات بزرگ تک لیفت استان هرمزگان برای نخستین بار به مناسبت مبعث حضرت رسول با رعایت کامل پروتکل بهداشتی در سالن شهید بستکی زاده شهر بستک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان هرمزگان ، مسابقه تک لیفت جنوب کشور برای نخستین بار در استان هرمزگان و به میزبانی شهرستان بستک با حضور 75 ورزشکار از استان های هرمزگان ، فارس و بوشهر در سه رده جوانان ، بزرگسالان و پیشکسوتان  در محل سالن شهید بستکی زاده برگزار شد که در پایان و رده جوانان اسطوره جهرم ،گلدس جیم جناح و نیروی بندرلنگه مقام های اول تا سوم این وزن را به خود اختصاص دادند.
در رده بزرگسالان نیز گلدس جیم جناح ، اسطوره جهرم و ریم گچویه رده های اول تا سوم این رده را از آن خود کردند.

گفتنی است مراسم پایانی این مسابقه با حضور یوسف برلس رئیس اداره ورزش وجوانان و ایوب بژندی رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام شهرستان بستک ، مصطفی ارکاک مسئول تربیت بدنی سپاه بستک و دیگر مسئولین و پیشکسوتان این ورزش برگزار شد.