1399/05/19

بازدید رئیس کمیته ملی المپیک از فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک صبح امروز با حضور در محل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با محمدتقی امیری خراسانی سرپرست این فدراسیون دیدار کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام؛ رئیس کمیته ملی المپیک با حضور در محل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با محمد تقی امیری خراسانی سرپرست این فدراسیون و سایر کارکنان دیدار کرد.

در این دیدار سرزده مقرر گردید رئیس کمیته ملی المپیک در آینده ای نه چندان دور نشست ویژه ای را با سرپرست فدراسیون داشته باشد.