1400/03/28

نخستين مسابقات فدراسيون در سالجاري ، تحت عنوان گراميداشت شهداي سلامت برگزار خواهد شد

به پاس قدرداني از تلاش هاي پزشكان ، پرستاران و كادر درماني كشور ، نخستين مسابقات فدراسيون در سالجاري و پس از گذر از كابوس كرونا تحت عنوان گراميداشت شهداي سلامت برگزار خواهد شد.

به پاس قدرداني از تلاش هاي پزشكان ، پرستاران و كادر درماني كشور ، نخستين مسابقات فدراسيون در سالجاري و پس از گذر از كابوس كرونا تحت عنوان گراميداشت شهداي سلامت برگزار خواهد شد.

به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام و به پاس قدرداني از تلاش هاي خالصانه و خداپسندانه پزشكان ، پرستاران و كادر درماني كشور ، اولين مسابقات اين فدراسيون در سالجاري تحت عنوان گراميداشت شهداي سلامت برگزار خواهد شد.

فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام اعلام كرد ، بعد از عبور از شرايط كنوني جامعه، نخستين فعاليت مسابقاتي فدراسيون كه مي تواند انتخابي تيم هاي ملي ، رقابتهاي قهرماني كشورو ....... باشد تحت عنوان گراميداشت شهداي سلامت انجام خواهد شد.