1399/07/01
نشست رنگرز و امیری خراسانی در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام؛

تاکید بر استعدادیابی همراه  با تعامل پایگاه های قهرمانی

نشست حسن رنگرز؛ سرپرست اداره کل توسعه آموزش پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان با محمد تقی امیری خراسانی؛ سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ظهر امروز برگزار شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام؛ حسن رنگرز سرپرست اداره کل توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان ظهر امروز 26 خرداد ماه با حضور در محل فدراسیون پیرامون حوزه استعدایابی و آموزشی با یکدیگر دیدار کردند.

در ابتدای این جلسه محمد تقی امیری خراسانی ضمن خوش آمد گویی به سرپرست اداره کل توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان و همیاران وی، تعامل در بخش آموزش و توسعه کمی و کیفی آن را مورد تاکید قرار داد.
گفتنی است در این نشست تاکید شد در رشه هایی که امکان استعدادیابی وجود دارد برنامه ریزی و به این مهم پرداخته شود. همچنین با پایگاه های قهرمانی که در سایر استان های کشور فعال هستند همکاری های بیشتری به عمل آید.
شایان ذکر است، حسن رنگرز نیز با تبریک انتصاب محمد تقی امیری خراسانی به عنوان سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و همچنین حسن کرباسی به عنوان دبیر فدراسیون، آروزی توفیق روز در جهت پیشبرد اهداف کرد.