1399/07/01
دیدار سرپرست فدراسیون با پیشکسوتان؛

امیری خراسانی: پیشکسوتان سرمایه اصلی ورزش هستند

پیشکسوتان رشته بدنسازی و پرورش اندام در دیدار با سرپرست فدراسیون به بحث و گفتگو پیرامون وضعیت این رشته پرطرفدار در بین جامعه پرداختند.

پیشکسوتان رشته بدنسازی و پرورش اندام در دیدار با سرپرست فدراسیون به بحث و گفتگو پیرامون وضعیت این رشته پرطرفدار در بین جامعه پرداختند.


به گزارش سایت رسمی روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، جمعی از پیشکسوتان از جمله غلام صادقی رئیس کمیته پیشکسوتان فدراسیون، احد عبادی، حمزه هوشمند، ناصر گرجی، خسرو محمدی و عرب با حضور در دفتر امیری خراسانی سرپرست فدراسیون به بحث و گفتگو در خصوص مسائل این کمیته پرداختند.

سرپرست فدراسیون در این نشست؛ با بیان این مطلب که پیشکسوتان سرمایه های بدنسازی و پرورش اندام کشور هستند و باید محترم شمرده شوند، اظهار کرد: توجه به حفظ کرامت و جایگاه اجتماعی پیشکسوتان از وظایف هر فدراسیون است و باید از تجربه و تخصص پیشکسوتان کشور بهره مند شد.