1399/07/01
نادیده های زندگی اسطوره بدنسازی جهان؛

نقش پررنگ خدا در زندگی قهرمان 8 دوره مستر المپيا

این روزها دیوار تمام باشگاه ها مملو از تصاویر رونی کلمن است که باورها و زندگی مذهبی خاصی دارد که کمتر به آن پرداخت شده است.

این روزها دیوار تمام باشگاه ها مملو از تصاویر رونی کلمن است که باورها و زندگی مذهبی خاصی دارد که کمتر به آن پرداخت شده است.

خبرگزاری مشرق در گزارشی مفصل ابعاد دیگری از زندگی رونی کلمن قهرمان 8 دوره مستر المپیا را مورد بررسی قرار داد.

سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به بهانه حضور این چهره بین المللی پرورش اندام در ایران گزارش خبرگزاری مشرق که در تاریخ 20 شهریور ماه 92 روی خروجی خود قرار داده بود را باز نشر می دهد.

در ابتدای این گزارش آمده: وقتی رونی کلمن (Ronnie Coleman) وارد دانشگاه ایالتی گرمبلينگ شد٬ کمتر کسی حدس می زد بتواند روزی بر قله بدنسازی جهان بایستد؛ اما به جایی رسيد که هشت عنوان مسترالمپيا را کسب کرد و اکنون به عنوان اسطوره این رشته ورزشی شناخته می شود. در این سال ها٬ درباره او
بسيار نوشته شده و عکسش در تمامی باشگاه ها به چشم خورده و منتشر شده است.

شاید بتوان عنوان داشت که کلمن اسطوره بدون رقيب بدنسازی جهان است؛ ولی همه چيز درباره او به این
نقطه ختم نمی شود.

این ورزشکار دارای ابعاد مذهبی است که کمتر بدان پرداخته شده است. وقتی به این بخش از زندگی کلمن توجه می شود٬ می توان دریافت که در ورزش به چه سمتی رفته و چگونه زندگی کرده؛ موضوعی که هميشه ميان جوانان ما که امثال او را الگوی خود قرار می دهند٬ مغفول مانده است.

* از دانشگاه ایالتی تا رفتن به پليس
این دانشجوی رشته حسابداری از نوجوانی به بدنسازی علاقمند بود؛ اما در آن دوران بيشتر وقت خود را به
فوتبال امریکایی اختصاص داده بود. گذر زمان اما موجب شد تا کلمن تمام وقتش را به بدنسازی اختصاص دهد و
به جایی برسد که هشت دوره قهرمان مستر المپيا شود و نامش بر صدر این رشته نقش ببندد.

پس از آن که تحصيلات دانشگاهی به پایان رسيد٬ او به پليس ملحق شد و کارش را آغاز کرد. او در آرلينگتون
ایالات تگزاس مشغول به فعاليت شد و 14 سال خدمت کرد و به مقام افسری نيز رسيد؛ اما در تمام این روزها٬
بدنسازی مهمترین دغدغه و فعاليت کلمن بود. او در همين دوران بود که توانست به موفقيت های متعددی دست یابد و نامش را برای هميشه ماندگار کند.

کولمن که لباس پليسی بر تن داشت٬ با تشویق های گوستاوو آرلوتا٬ افسر مافوقش٬ توانست به هر ميزان که
می خواهد٬ به ورزش بپردازد تا آن که در رقابت های مستر تگزاس به عنوان نخست دست یافت.

این مقام آغازی برای مردی بود که نخستين عنوان بين المللی اش را در سال 1995 در کانادا به دست آورد. در رقابت های حرفه ای کانادا٬ ورود وی به جهان حرفه ای آغاز شد و به جایی رسيد که اکنون می بينيد.

* کولمن و تربيت در محيطی مذهبی
اما این همه اتفاقات و اطلاعات درباره رونی کلمن٬ مرد افسانه ای بدنسازی جهان نيست. رشته ای که بسياری از آن ذهنيتی کاملا مادی دارند٬ کسی را بر سکوی نخست خود می بيند که به شکل عجيبی دارای گرایش های مذهبی است. البته٬ این را مدیون مادرش است که او را در فضایی مذهبی پرورش داده است.

زندگی کودکی وی سرشار از خاطراتی مربوط به فعاليت های دینی در شهر باستروپ از ایالات لوئيزیانا است.

"از روزی که به یاد دارم٬ مادرم تلاش داشت تا در محيطی دینی تربيت شویم. من از عقبه مسيحی سرشاری سخن می گویم که از ابتدای تولدم در من نهادینه شده است. ما هميشه در محيطی بزرگ شده ایم که خدا در آن حضور داشته است." اینها را رونی کلمنی می گوید که هميشه رفتارهای
مذهبی داشته است.

او که زود ازدواج کرده٬ بيشتر وقتش را به خانواده اش اختصاص می دهد. معروف است که قبل از آن که روی
سکو برود٬ دقایقی را به خواندن انجيل اختصاص می دهد.

شاید بتوان اذعان داشت که زیربنایی مذهبی موجب
شده تا رونی کلمن وارد این رشته شده و در آن به این مرحله برسد؛ موضوعی که خودش به شکلی کاملا
عيان اعتراف می کند.

* کولمن: خدا خواست که اینجا باشم
شاید خواندن صحبت های رونی کلمن بعد از آنکه توانست برای هشتمين بار پياپی به عنوان مستر المپيا
دست یابد٬ قابل توجه باشد؛ جایی که خود را مدیون خداوند و حضرت مسيح می داند: "فقط یک دليل وجود
دارد که اکنون اینجا هستم و آن این است که بتوانم به خدا خدمت کنم و البته٬ هر آنچه او می خواهد انجام دهم. خدا تنها دليل بودن ماست و ما نيز بایستی در خدمت وی باشيم."

وی در حالی این جملات را بر زبان آورد که معمولا از صحبت کردن با رسانه ها طفره می رود. او ترجيح می دهد سکوت کند و تمرکزش بر ورزش باشد.

"تنها عامل تثبيت کننده برای مستر المپيا شدن من خدا است. اوست که چنين سرنوشتی را مقابل من قرار داده است. اوست که موجب شده تا تمرین کردن برایم آسان شود و بتوانم به چنين سطحی برسم.

" کلمن اینهارا می گوید که بالاترین عناوین در بدنسازی جهان را از آن خود کرده است. اینها موجب شد تا در امریکا توجهات به وی بيش از قبل شود و همواره در زمره افراد مطرح در جامعه به عنوان الگویی مناسب باشد.

* کلمن: از بدنسازی به معنویت رسيدم البته٬ کم نبوده اوقاتی که بسياری عليه وی موضعگيری کرده اند. جریان های ضد مسيحيت گاها انتقادات شدیدی به رونی کلمن داشته اند که حرف هایش سطحی است و عليه روح ورزش است. وی سال ها قبل در معدود مصاحبه هایی که داشت٬ به این صحبت ها واکنش نشان داد که در نوع خود جالب است.

"بدون وجود خدا٬ اساسا بدنی وجود نداشت که بخواهيم آن را بسازیم. تعجب می کنم که چرا برخی از صحبت های من در این باره به فکر فرو می روند. خيلی از آنها عنوان می کنند که این حرف ها خسته کننده است و تکراری؛ اما مشکلی با این موضوع ندارم. بله٬ من کسی هستم که قبل از تمرین٬ عبادت می کنم."

قهرمان هشت دوره مستر المپيا در ادامه عنوان می دارد: "توانستم در بدنسازی معنویت و اخلاق را تفسير
کنم. بدنم را وسيله ای برای شناخت خدا می دانم. به همين دليل هميشه از مخدرها دوری می کنم و تلاش می کنم آدم خوبی باشم. هيچ توجيح اخلاقی برای مسيحيان وجود ندارد که به سمت رفتارهای نادرستی مثل مخدر بروند."

رونی کلمن که این روزها در دوران بازنشستگی است٬ به نمادی از مسيحيانی تبدیل شده که باورهایشان را در زندگی سکولار غربی جای داده و بدان پایبند هستند. در حقيقت٬ او توانسته به ورزشی مانند بدنسازی که ظاهری کاملا فيزیکی و جسمانی دارد٬ بعدی معنوی دهد و نمونه ای
موفق از چنين مدلی باشد؛ موضوعی که سال هاست در ورزش ما مغفول مانده.