1399/11/03
حسن کرباسی؛ دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون:

سیزدهم دیماه انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برگزار می شود

دبیر مجمع فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از برگزاری انتخابات این فدراسیون در سیزدهم دی خبر داد.

حسن کرباسی درباره برگزاری انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، گفت: پس از صدور مجوز از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا وزارت ورزش برای برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی، تکلیف انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام نیز مشخص شد.

وی افزود: با هماهنگی صورت گرفته با وزارت ورزش و جوانان، مجمع انتخاباتی این فدراسیون برای تعیین پست ریاست، روز شنبه سیزدهم دیماه و ساعت ۱۰ صبح به ریاست مهدی علی نژاد در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.