1400/02/25

بانک جامع باشگاه های بدنسازی و پرورش اندام راه‌اندازی شد

سرپرست دبیری فدراسیون از راه اندازی بانک جامع باشگاه های بدنسازی و پرورش اندام سراسر کشور خبر داد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام؛ سرپرست دبیری فدراسیون گفت: بانک اطلاعاتی باشگاه‌های بدنسازی و پرورش اندام سراسر کشور که دارای مجوز فعالیت رسمی هستند در سایت رسمی فدراسیون در دسترس عموم قرار گرفت. 

وی افزود: با هماهنگی و تعامل با دفتر امور باشگاه‌های وزارت ورزش و جوانان آخرین اطلاعات باشگاه‌های بدنسازی و پرورش اندام جهت اطلاع و بهره برداری هموطنان عزیز در دسترس قرار گرفت. 

کرباسی ادامه داد: علیرغم وضعیت بحرانی کشور به خاطر رشد آمار شیوع ویروس کرونا در جهت حمایت از باشگاه های بدنسازی و پرورش اندام و جلوگیری از آسیب های وارد شده به این قشر زحمتکش با برگزاری جلسات متعدد با سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی و مدیر کل دفتر امور باشگاه های وزارت ورزش و جوانان و نمایندگان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسبت به تهیه طرح باشگاه های ایمن اقدام تا با تصویب طرح مذکور در ستاد ملی کرونا باشگاه هایی که موارد مصوب در طرح مذکور را اجرا می نماید بتوانند در ساعات مقرر ستاد مذکور فعالیت خود را ادامه دهند .