1400/06/31

پیگیری مسابقات انتخابی تیم ملی در سالن 12 هزار نفری/ قهرمانان ماسکولار شناخته شدند

در آخرین روز رقابتهای رقابتهای انتخابی تیم ملی، نفرات شرکت کننده در مسابقه ماسکولار بزرگسالان با یکدیگر به رقابت پرداختند و برترین های دو دسته ماسکولار مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مسابقات انتخابی تیم ملی در روز پایانی خود در بخش ماسکولار بزرگسالان ادامه پیدا کرد و برترین های دو دسته کمتر از 178 سانتی متر و بالاتر از 178 سانتی متر مشخص شدند.

نفرات برتر مسابقات ماسکولار به شرح زیر هستند:

دسته اول

 1. احمدرضا سلیمی( تهران)
 2. رامتین نادری( اصفهان)
 3. کیانوش کردعلیوند( لرستان)
 4. یاسین قدرتی( فارس)
 5. علیرضا یوسفی
 6. محمد قلیزاده( البرز)

دسته دوم

 1. نوید عالی نژاد( تهران)
 2. آرش آرمیده( اصفهان)
 3. امیرحسین لشکری( تهران)
 4. محمدمتین سیروسی( خراسان جنوبی)
 5. بابک رستمی( کردستان)
 6. امیرحسین سلیمانی( تهران)