1400/06/31

روز پایانی مسابقات انتخابی تیم ملی/ برترین های فیزیک جوانان انتخاب شدند

در سومین روز رقابتهای انتخابی تیم ملی نفرات شرکت کننده در مسابقه فیزیک جوانان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، روز سوم رقابتهای انتخابی تیم ملی با مسابقه فیزیک جوانان پیگیری شد و نفرات برتر سه دسته برگزار شده مشخص شدند.

نفرات برتر فیزیک جوانان عبارت اند از:

دسته اول:

 1. محمدجواد صادقی( قم)
 2. سعید جلیل وند( تهران)
 3. محمدعلی یزدان پرست( فارس)
 4. مهدی کاظمی آذر
 5. اشکان بهایالو( اصفهان)
 6. صادق رحیمی( تهران)

دسته دوم:

 1. سیروان یاری( کرمانشاه)
 2. امین محبی حمیدی( آذربایجان غربی)
 3. مهتی بهبودی( قزوین)
 4. محمد مشرفی( کرمان)
 5. ستار شاه میری( تهران)
 6. محمدتقی امیری( مازندران)

دسته سوم:

 1. محمدامین نیکویی( کرمان)
 2. امیرارسلان اوان( تهران)
 3. سامان خداکرمی( کردستان)