1402/07/01

دبير كميته همگانى فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام منصوب شد

با حكم رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، علی ابراهیمی به عنوان دبیر‌ کمیته همگانی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، عبدالمهدی نصیرزاده رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام طی حکمی علی ابراهیمی را به عنوان دبیر کمیته همگانی منصوب کرد. 

مراسم معارفه ابراهیمی با حضور رییس فدراسیون و حیدرزاده رییس کمیته همگانی و اعضای این کمیته برگزار شد.