1401/09/11

حضور رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در گلزار شهدای یزد

رييس فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام با حضور در گلزار شهدای یزد به مقام شامخ شهدا اداى احترام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون بدنسازى و پرورش اندام در جريان سفر به استان يزد در گلزار شهدای یزد حاضر شد و ضمن اهداى گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا اداى احترام كرد.

حسین رجبی سرپرست اسبق هيات استان يزد، محسن شیرزادیان رئیس هیات استان یزد و باقرى نماينده وزارت ورزش در اين مراسم رييس فدراسيون بدنسازى را همراهى كردند.