1401/07/09

قراچورلو سرپرست تیم ملی پرورش اندام در مسابقات جهانی اسپانیا شد

طی حکمی از سوی رییس فدراسیون بدنسازی، محمودرضا قراچورلو به عنوان سرپرست تیم ملی پرورش اندام در مسابقات جهانی 2022 اسپانیا منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، عبدالمهدی نصیرزاده رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام طی حکمی، محمودرضا قراچورلو را به عنوان سرپرست تیم ملی پرورش اندام اعزامی به مسابقات جهانی 2022 اسپانیا منصوب کرد.

در جریان اردوی بازبینی تیم ملی در باشگاه شاهین، حکم قراچورلو از سوی عبدالمهدی نصیرزاده ریاست فدراسیون بدنسازی و مهدی گودرزی عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک به وی اهدا شد.