نخستین تجربه امیدوار کننده بود؛

نگاهی به رقابت های ددلیفت قهرمانی کشور در رودهننخستین دوره رقابت های ددلیفت قهرمانی بدون لوازم باشگه های کشور طی روزهای 18 لغایت 21 دی ماه به میزبانی رودهن برگزار شد.

نخستین دوره رقابت های ددلیفت قهرمانی بدون لوازم باشگه های کشور طی روزهای 18 لغایت 21 دی ماه به میزبانی رودهن برگزار شد.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، نخستین دوره رقابت های ددلیفت قهرمانی بدون لوازم باشگه های کشور طی روزهای 18 لغایت 21 دی ماه در سالن امام علی (ع) رودهن برگزار شد. رقابت هایی که در پایان نتایج آن این چنین رقم خورد.

***رده سنی نوجوانان***
*** قهرمان قهرمانان نوجوانان
1- علی سامانی از زرین زرین شهر اصفهان
2- یوسف رجبی از کبیر نمین اردبیل
3- علی اکبری از همدان

• دسته 52 کیلوگرم نوجوانان
1- محمدصالح اسدی از شهر محمودآباد نمونه قزوین با رکورد 130 کیلوگرم
2- محمد راستی جونقانی از پولادتن با رکورد 120 کیلوگرم
3- احمدرضا پاشایی از همدان با رکورد 115 کیلوگرم

• دسته 56 کیلوگرم نوجوانان
1- مسلم دهقانی از فارس با رکورد 152.5 کیلوگرم
2- مسعود ملکی از شهرمحمودآباد نمونه قزوین با رکورد 145 کیلوگرم
3- احمدرضا چل بیگی از شهرمحمودآباد نمونه با رکورود 142.5 کیلوگرم

• دسته 60 کیلوگرم نوجوانان
1- سجاد سلمانیان از زرین زرین شهر با رکورد 162.5 کیلوگرم
2- سعید عباسلو از هیات سیرجان با رکورد 155 کیلوگرم
3- محمدرضا دادجوی گرکان از آذربایجان شرقی با رکورد 150 کیلوگرم

• دسته 67.5 کیلوگرم نوجوانان
1- علی اکبری از همدان با رکورد 200 کیلوگرم
2- محمد طالبی از شهر محمودآباد نمونه قزوین با رکورد 195 کیلوگرم
3- عباس حاجی کناری از المپا مازندران با رکورد 180 کیلوگرم

• دسته 75 کیلوگرم نوجوانان
1- علی سامانی از زرین زرین شهر با رکورد 250 کیلوگرم
2- امیر رضا شکری از محمودآباد نمونه با رکورد 215 کیلوگرم
3- ابوالفضل مقامی از مردان پولادین با رکورود 205 کیلوگرم

• دسته 82.5 کیلوگرم نوجوانان
1- میثم صالح از پولادتن با رکورد 205 کیلوگرم
2- محمد حیدری از زرین زرین شهر با رکورد 190 کیلوگرم
3- مسعود لیراوی از هیات خوزستان با رکورد 187.5 کیلوگرم

• دسته 90 کیلوگرم نوجوانان
1- سجاد صحرانورد از تهمتن کمال شهر با رکورد 240 کیلوگرم
2- محمد حسین باقری از زرین زرین شهر با رکورد 235 کیلوگرم
3- پوریا قایدی از زرین زرین شهر با رکورد 232.5 کیلوگرم

• دسته 100 کیلوگرم نوجوانان
1- یوسف رجبی جید از کبیر نمین اردبیل با رکورد 260 کیلوگرم
2- مهدی شجاعی از زرین شهر با رکورد 220 کیلوگرم
3- مهرداد کاظمی از کبیر نمین اردبیل با رکورد 205 کیلوگرم

• دسته 110 کیلوگرم نوجوانان
1- حسن شعبان جعفری از قره چلو با رکورد 250 کیلوگرم
2- یونس آقاخانی از قره چلو با رکورد 242.5 کیلوگرم
3- کاوه قلی زاده از المپیا مازندران با رکورد 190 کیلوگرم

• دسته 125 کیلوگرم نوجوانان
1- حسن خیری از تهمن کمال شهر با رکورد 230 کیلوگرم
2- امیر محمد وحیدی از قره چلو با رکورد 210 کیلوگرم
3- علی قنبری از ایلام با رکورد 180 کیلوگرم

• دسته 140 کیلوگرم نوجوانان
1- فرزاد بابایی فر از قره چلو با رکورد 225 کیلوگرم
2- محمدحسین احمدی از ارسلان بستان آباد با رکورد 210 کیلوگرم
3- غلامرضا ترک دهجی از پهلوانان یزد با رکورود 202.5 کیلوگرم

• دسته 140+ کیلوگرم نوجوانان
1- عرفان امین تهرانی از زرین زرین شهر با رکورد 182.5 کیلوگرم
2- علیرضا محمودآبادی از فولادین خراسان جنوبی با رکورد 180 کیلوگرم

• نتایج تیمی رده سنی نوجوانان
1- زرین زرین شهر اصفهان با 54 امتیاز
2- شهر محمودآباد نمونه با 47 امتیاز
3- قره چلو رودهن با 45 امتیاز

***رده سنی جوانان***
***قهرمان قهرمانان جوانان
1- حسن بدیعی از تهمتن کمال شهر البرز
2- سجاد سیاه بیدی از المپیا مازندران
3- محمد محمدی از هرمزگان

• دسته 52 کیلوگرم جوانان
1- محمد انصاری از هرمزگان با رکورد 170 کیلوگرم
2- یحیی تاجیک از محمودآباد نمونه قزوین با رکورد 157.5 کیلوگرم
3- ابوالفضل جهانی از خراسان جنوبی با رکورد 145 کیلوگرم

• دسته 56 کیلوگرم جوانان
1- یوسف پروانه از هرمزگان با رکورد 177.5 کیلوگرم
2- محمد خوش بین از همدان با رکورد 145 کیلوگرم
3- ابوالفضل علی اکبری از هیات رفسنجان با رکورود 145 کیلوگرم

• دسته 60 کیلوگرم جوانان
1- محسن محمدپور از هرمزگان با رکورد 185 کیلوگرم
2- خالق تاجیک از شهرمحمودآباد نمونه با رکورد 175 کیلوگرم
3- مهدی غیاثوند از محمودآباد نمونه با رکورد 165 کیلوگرم

• دسته 67.5 کیلوگرم جوانان
1- محمد اتحادی از قره چلو رودهن تهران با رکورد 200 کیلوگرم
2- امیرحسین طاهرلو از همدان با رکورد 200 کیلوگرم
3- محمد مهدی قاسمی از فارس با رکورد 190 کیلوگرم

• دسته 75 کیلوگرم نوجوانان
1- مجید دانشی از تهمتن کمال شهر با رکورد 237.5 کیلوگرم
2- حسین مرکبی از تهمتن کمال شهر با رکورد 217.5 کیلوگرم
3- میلاد واحدی از اردبیل با رکورد 215 کیلوگرم

• دسته 82.5 کیلوگرم جوانان
1- محمد محمدی از هرمزگان با رکورد 210 کیلوگرم
2- محمد کشاورز از ارسلان بستان آباد با رکورد 200 کیلوگرم
3- بهرنگ جعفری از تایسیز اردبیل با رکورد 200 کیلوگرم

• دسته 90 کیلوگرم جوانان
1- سعید مسرور از تهمتن کمال شهر با رکورد 260 کیلوگرم
2- محمد دلدار از قره چلو با رکورد 252.5 کیلوگرم
3- حمزه اسلامی نصرت آبادی از پهلوانان یزد با رکورد 220 کیلوگرم

• دسته 100 کیلوگرم جوانان
1- علی قتبری نژاد از هرمزگان با رکورد 265 کیلوگرم
2- صادق لطفی احمدآباد از نمین اردبیل با رکورد 262.5 کیلوگرم
3- علیرضا مصلحی از المپیا مازندران با رکورد 170 کیلوگرم

• دسته 110 کیلوگرم جوانان
1- حسن بدیعی از تهمتن کاشمر با رکورد 300 کیلوگرم
2- محمد کارگر حاجی آبادی از پهلوانان یزد با رکورد 282.5 کیلوگرم
3- سعید صحرانورد از قره چلو با رکورد 270 کیلوگرم

• دسته 125 کیلوگرم جوانان
1- علی جنگی از قزوین با رکورد 285 کیلوگرم
2- محسن لطیفیان از المپیا مازندران با رکورد 252.5 کیلوگرم
3- علی خسروی از مردان پولادین خراسان جنوبی با رکورد 220 کیلوگرم

• دسته 140 کیلوگرم جوانان
1- سجاد سیاه بیدی از المپیا مازندران با رکورد 305 کیلوگرم
2- میرجواد جلالی از قره چلو رودهن با رکورد 302.5 کیلوگرم
3- علی فتحی از تایسیز با رکورود 200 کیلوگرم

• دسته 140+ کیلوگرم جوانان
1- محمدرضا زمانی از المپیا با رکورد 230 کیلوگرم
2- محمد آزادی از کبیر نمین اردبیل با رکورد 170 کیلوگرم

• نتایج تیمی رده سنی جوانان
1- هرمزگان با 60 امتیاز
2- تهمتن کمال شهر البرز با 51 امتیاز
3- المپیا مازندران با 48 امتیاز
***رده سنی بزرگسالان***
***قهرمان قهرمانان بزرگسالان
1- نعمت جلالی از قره چلو تهران
2- میلاد عباس آبادی از قره چلو تهران
3- بهرام اکبری از قره چلو تهران

• دسته 56 کیلوگرم بزرگسالان
1- یوسف پروانه از هرمزگان با رکورد 177.5 کیلوگرم
2- حسین عباسی از قم با رکورد 175 کیلوگرم
3- کیوان اسفندیاری از کردستان با رکورود 160 کیلوگرم

• دسته 60 کیلوگرم بزرگسالان
1- علی اصغر بلوچ زاده از تهمتن کمال شهر با رکورد 210 کیلوگرم
2- محسن محمد پور از هرمزگان با رکورد 185 کیلوگرم
3- محمد تقی عباسی از همدان با رکورد 175 کیلوگرم

• دسته 67.5 کیلوگرم بزرگسالان
1- عبدالله عمادی از هرمزگان با رکورد 230 کیلوگرم
2- مالک پژمان از هیات رفسنجان با رکورد 230 کیلوگرم
3- محمد تیربخش از هرمزگان با رکورد 220 کیلوگرم

• دسته 75 کیلوگرم بزرگسالان
1- علی خاموشی از کرمانشاه با رکورد 260 کیلوگرم
2- مجید دانشی از تهمتن کمال شهر با رکورد 237.5 کیلوگرم
3- حسین احمدی از هرمزگان با رکورود 215 کیلوگرم

• دسته 82.5 کیلوگرم بزرگسالان
1- هومن قره پور از دلیران مازندران با رکورد 300 کیلوگرم
2- علی شریعت زاده از هیات خوزستان با رکورد 260 کیلوگرم
3- میثم صادق نسب ارجی از دلیران مازندران با رکورد 222.5 کیلوگرم

• دسته 90 کیلوگرم بزرگسالان
1- مصطفی صالح نیا از هرمزگان با رکورد 290 کیلوگرم
2- مصطفی قزی از تهمتن کمال شهر با رکورد 280 کیلوگرم
3- مجید نجفی از زرین شهر با رکورد 272.5 کیلوگرم

• دسته 100 کیلوگرم بزرگسالان
1- نیما درخشان از الوند گلستان با رکورد 320 کیلوگرم
2- محمدرضا ایروانی از زرین شهر با رکورد 272.5 کیلوگرم
3- سجاد رستمی از کردستان با رکورود 250 کیلوگرم

• دسته 110 کیلوگرم بزرگسالان
1- مرتضی رحمانی دخت از امید قزوین با رکورد 310 کیلوگرم
2- محمد کزازی از آریاتن مرکزی با رکورد 310 کیلوگرم
3- سعید برزگر از الوند گلستان با رکورد 305 کیلوگرم

• دسته 125 کیلوگرم بزرگسالان
1- میلاد عباس آبادی از قره چلو با رکورد 360 کیلوگرم
2- اکبر بخشی ورزقانی از قره چلو با رکورد 302.5 کیلوگرم
3- احد قره داغی از قره چلو با رکورد 295 کیلوگرم

• دسته 140 کیلوگرم بزرگسالان
1- بهرام اکبری از قره چلو رودهن با رکورد 370 کیلوگرم
2- مرتضی مکی آبادی از هیات رفسنجان با رکورد 330 کیلوگرم
3- عارف احمدی از تهمتن کمال شهر البرز با رکورد 330 کیلوگرم

• دسته 140+ کیلوگرم بزرگسالان
1- نعمت جلالی از قره چلو با رکورد 385 کیلوگرم
2- علی اکبر جعفری از قره چلو با رکورد 350 کیلوگرم

• نتایج تیمی رده سنی بزرگسالان
1- قره چلو رودهن تهران با 54 امتیاز
2- هیات هرمزگان با 53 امتیاز
3- تهمتن کمال شهر البرز با 43 امتیاز

***رده سنی مستریک***
***قهرمان قهرمانان دسته پیشکسوتان
1- مالک پژمان از هیات رفسنجان
2- مهدی اصغریان از امید قزوین
3- رحیم گندمی از عصر بدن

***نتایج رده سنی مستر یک***
• دسته 67.5 کیلوگرم مستر1
1- مالک پژمان از هیات رفسنجان با رکورد 230 کیلوگرم
2- علیرضا مهرعلی تبار از المپیا مازندران با رکورد 195 کیلوگرم
3- رضا ریگی از پهلوانان یزد با رکورد 150 کیلوگرم

• دسته 75 کیلوگرم مستر1
1- حسین احمدی از هرمزگان با رکورد 215 کیلوگرم
2- سلیمان مرادی از امید قزوین با رکورد 207.5 کیلوگرم
3- حجت بخت بیدار از کبیر نمین با رکورد 195 کیلوگرم

• دسته 82.5 کیلوگرم مستر1
1- رحیم گندمی از عصربدن با رکورد 257.5 کیلوگرم
2- فریدون رمضانی از هیات قزوین با رکورد 255 کیلوگرم
3- افشین شهرام از زرین زرین شهر با رکورد 205 کیلوگرم

• دسته 90 کیلوگرم مستر1
1- افشین حسینی از کردستان با رکورد 225 کیلوگرم
2- محمد محمدی از تهمتن البرز با رکورد 185 کیلوگرم
3- غلامحسین هادی نژاد از مردان فولادین خراسان جنوبی با رکورد 172.5 کیلوگرم

• دسته 100 کیلوگرم مستر1
1- جعفر کریمیان از زرین شهر با رکورد 235 کیلوگرم
2- حسن صالحی از شرکت معدن کاری اولنگ سرچشمه کرمان با رکورد 200 کیلوگرم

• دسته 110 کیلوگرم مستر1
1- جلال زنده نام از تهمتن کمال شهر با رکورد 255 کیلوگرم
2- مهدی سر امرغان از تهمتن کمال شهر با رکورد 255 کیلوگرم
3- رضا زمانی از تهمتن کمال شهر با رکورد 250 کیلوگرم

• دسته 125 کیلوگرم مستر1
1- مهدی اصغریان از امید قزوین با رکورد 300 کیلوگرم
2- علیرضا آرامی از قره چلو با رکورد 300 کیلوگرم
3- رمضان حضرت قلی از کبیر نمین اردبیل با رکورد 292.5 کیلوگرم

• دسته 140 کیلوگرم مستر1
1- رجب میرزایی از قره چلو با رکورد 270 کیلوگرم
2- حسین عبدی زاده از قره چلو با رکورد 265 کیلوگرم
3- علیرضا وحیدی از قره چلو با رکورود 172.5 کیلوگرم

• دسته 140+ کیلوگرم مستر1
1- مرتضی فرحی از قره چلو با رکورد 302.5 کیلوگرم

***نتایج رده سنی مستر دو***
• دسته 75 کیلوگرم مستر2
1- امیر بهزاد رویین از المپیا مازندران با رکورد 215 کیلوگرم
2- علی صفی زاده از تایسیز اردبیل با رکورد 180 کیلوگرم

• دسته 82.5 کیلوگرم مستر2
1- محسن صدری راد از هرمزگان با رکورد 180 کیلوگرم
2- عزیز ایل بگیان از تایسیز اردبیل با رکورد 125 کیلوگرم
3- حق علی سیاری از تهتمن کاشمر با رکورد 125 کیلوگرم

• دسته 90 کیلوگرم مستر2
1- منصور اقبال نیا از امید قزوین با رکورد 200 کیلوگرم
2- نقی تقوی از اردبیل با رکورد 180 کیلوگرم
3- بهمن طاهرخانی از امید قزوین با رکورد 160 کیلوگرم

• دسته 100 کیلوگرم مستر2
1- عبدالخالق قانعی از زرین شهر با رکورد 235 کیلوگرم
2- علی محمد آریافر از همدان با رکورد 185 کیلوگرم

• دسته 110 کیلوگرم مستر2
1- علیرضا شفقی از تهمتن کاشمر با رکورد 200 کیلوگرم

*** رده سنی مسترسه***
• دسته 67.5 کیلوگرم مستر3
1- لطفعلی صادقی از تایسیز اردبیل با رکورد 112.5 کیلوگرم
2- حمیدرضا اکبری از آذربایجان غربی با رکورد 110 کیلوگرم

• دسته 75 کیلوگرم مستر3
1- کریم گرشابی از تهمتن کمال شهر با رکورد 180 کیلوگرم

• دسته 82.5 کیلوگرم مستر3
1- صالح صالحی زاده از بانه با رکورد 180 کیلوگرم
2- احمد صراف از خوزستان با رکورد 100 کیلوگرم

• دسته 100 کیلوگرم مستر3
1- محمد حاجی از قره جلو رودهن با رکورد 210 کیلوگرم
2- علیرضا ابراهیم زاده از کمال شهر با رکورد 150 کیلوگرم

***نتایج رده سنی مسترچهار***
• دسته 67.5 کیلوگرم مستر4
1- عبدالله دادمهر از کردستان با رکورد 125 کیلوگرم

• دسته 75 کیلوگرم مستر4
1- جلیل مسروری از تهمتن کمال شهر با رکورد 57.5 کیلوگرم

• دسته 100 کیلوگرم مستر4
1- عبدالله مالچی از تهمتن کمال شهر با رکورد 150 کیلوگرم

***نتایج کلی رده پیشکسوتان
1- تهمتن کمال شهر 118 امتیاز
2- قره چلو رودهن تهران 71 امتیاز
3- زرین زرین شهر اصفهان با 32 امتیاز