مدال های افتخار مرحوم عباسپور به موزه آستان قدس رضوی اهدا می شودمدال های افتخار و کاپ های قهرمانی مرحوم بیت الله عباسپور طی مراسمی به موزه آستان قدس رضوی اهدا خواهد شد.

مدال های افتخار و کاپ های قهرمانی مرحوم بیت الله عباسپور طی مراسمی به موزه آستان قدس رضوی اهدا خواهد شد.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، طی مراسمی و با حضور خانواده مرحوم عباسپور و مسوولان فدراسیون ساعت 14:30 پنج شنبه 20 دی ماه مدال های افتخار و کاپ های قهرمانی مرحوم بیت الله عباسپور به موزه آستان قدس رضوی اهدا خواهد شد.