اعلام قبول شدگان داوری درجه یک پرورش اندامفهرست قبول شدگان داوری درجه یک پرورش اندام اعلام شد.

فهرست قبول شدگان داوری درجه یک پرورش اندام اعلام شد.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، داود بیات، سعید نادرگلافان، مهرداد تشکری، مرتضی قائلی، محمد جواد رحمتی، جعفر ابن مسعود، سید روح اله قریشی، مجید اسماعیل بیگی، مهدی عالی حمید جوانمردی، ابوالفضل بهرامی، کسری باقی، محسن آستدکی، امیر پور جعفر، سعید نساریان، رضا وثوق، جواد پرهیزی، عبدالکریم احمدزاده 17 نفری هستند که نامشان در بین قبول شدگان داوری یک فدراسیون دیده می شود