"آو" سوپر استارهای بخش دوم خود را معرفی کرداپلیکیشن آو (آسان ورزش) سوپر استارهای مرحله دوم خود را معرفی کرد.

اپلیکیشن آو (آسان ورزش) سوپر استارهای مرحله دوم خود را معرفی کرد.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مدیریت اپلیکیشن آو، محسن سرلک، سعید صادقی، مصطفی کامکار، شایان رسمی، پویا شوکتی، زهره مراقب، مریم خسروی نهاوندی، ندا گلاییان، مرضیه پالیزوان، سحر تهامی، مینا قربانی، فهیمه نذری را به عنوان سوپر استارهای جدید اپلیکیشن آو (آسان ورزش) جهت تصویر برداری بخش دوم اپلیکیشن معرفی کردند.