مشتری مداری در باشگاه های بدنسازیسمینار مدیریت و مشتری مداری در باشگاه های بدنسازی با 25 امتیاز ارتقاء آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برگزار می شود.

سمینار مدیریت و مشتری مداری در باشگاه های بدنسازی با 25 امتیاز ارتقاء آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برگزار می شود.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، سمینار مدیریت و مشتری مداری در باشگاه های بدنسازی با اعطای گواهینامه رسمی از فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و اخذ 25 امتیاز ارتقاء آموزش در تاریخ جمعه 14 دی ماه برگزار خواهد شد.

سمیناری که قرار است در مرکز همایش های صدرا واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی تهرن برگزار شود.