اخلاقی حکم خود را گرفتحسین اخلاقی حکم ریاست هیات بدنسازی و پرورش اندام استان هرمزگان را دریافت داشت.

حسین اخلاقی حکم ریاست هیات بدنسازی و پرورش اندام استان هرمزگان را دریافت داشت.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، حسین اخلاقی که چندی پیش در مجمع انتخاباتی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان هرمزگان با کسب بیشترین آرا به عنوان رئیس هیات آن استان انتخاب شده بود، با حضور در فدراسیون حکم ریاست خود را از ناصر پورعلی فرد رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام دریافت کرد.