برای اسحاق که دوستش داریم و دوستش داریدبدترین و ناگوارترین خبری بود که می شد شنید. باورش به هیچ عنوان امکان پذیر نبود. عکس هایش دل هر انسانی را به درد می آورد. مگر می شد باور کرد که اسحاق قویدل باشی و حالا بخواهی به این زودی به جنگ نا برابر با سرطان بروی!

بدترین و ناگوارترین خبری بود که می شد شنید. باورش به هیچ عنوان امکان پذیر نبود. عکس هایش دل هر انسانی را به درد می آورد. مگر می شد باور کرد که اسحاق قویدل باشی و حالا بخواهی به این زودی به جنگ نا برابر با سرطان بروی!


در گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام آمده است، اسحاق برای ما همیشه اسحاق بوده و هست. چه زمانی که در اوج قرار داشت و چه حالا که هنرنمایی اصلی خود را بر روی استیج زندگی آغاز کرده است. او باید همانطور که پیش از این هم همگان می گفت: مرد روزهای سخت است! مرد روزهای صبر. مرد روزهایی که باید امید داشت و از قدرت خداوند منان هم غافل نماند. این ایام اسحاق در غربت روزهای سخت و دشواری را می گذراند.

او بدون شک اگر امروز در میان ما و دوستانش در تهران می بود، شرایط و موقعیتش با آنچه امروز در کانادا با آن دست و پنجه نرم می کند، تفاوت های بسیاری داشت.

اسحاق روزی که می رفت، از آرزوهای بلند بالای خود می گفت. اما هرگز باور نمی کرد که برای رسیدن به آن روزهای قشنگ و آفتابی باید راه سختی را بپیماید. او حالا با بیماری دشواری مبارزه می کند. او که همیشه بر روی استیج با غروری مثال زدنی به موفقیت فکر می کرد، حالا باید با همان غرور بر روی استیج زندگی، شکست دهد حریفی را که نامش را سرطان گذاشته اند. آنهایی که اسحاق را می شناسند، خوب می دانند که او برنده این جدال نا برابر خواهد بود، در این مهم شک نکنید.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برای قهرمان ارزنده خود آرزوی شفای عاجل را از درگاه خداوند منان دارد.