میزبانی رقابت های قهرمانی باشگاه های کشور به مازندران رسیددانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بابل به عنوان میزبان رقابت های پرورش اندام اندام، فیزیک و بادی کلاسیک قهرمانی باشگاه های کشور انتخاب شد.

دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بابل به عنوان میزبان رقابت های پرورش اندام اندام، فیزیک و بادی کلاسیک قهرمانی باشگاه های کشور انتخاب شد.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، رقابت های پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک قهرمانی باشگاه های کشور هفته اول اسفند ماه به میزبانی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان مازندران در محل دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بابل برگزار خواهد شد.