تکذیب کمیته مچ اندازی در خصوص مدعیان قهرمانی جهانهیچ مچ اندازی از ایران عنوان قهرمانی جهان را نداشته و ندارد، همه آنهایی که چنین ادعایی را می کنند، حرفهایشان بر اساس یک فرضیه و یک ادعا طرح شده و می شود.

هیچ مچ اندازی از ایران عنوان قهرمانی جهان را نداشته و ندارد، همه آنهایی که چنین ادعایی را می کنند، حرفهایشان بر اساس یک فرضیه و یک ادعا طرح شده و می شود.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، در خصوص ادعاهایی که این روزها از سوی برخی از مچ اندازان در ارتباط با دارا بودن عنوان قهرمانی جهان از سوی آنها مطرح می شود عزت الله رجبلو رئیس کمیته مچ اندازی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: متاسفانه این ادعاهای واهی چهره ورزش ما را به دروغ آغشته می سازد، چرا که ما هیچ قهرمانی در ایران نداریم که دارای عنوان قهرمانی جهان و یا یکی از 3 عنوان برتر جهان باشد، چرا که در حقیقت نخستین اعزام رسمی فدراسیون به رقابت های جهانی، امسال و به رقابت های جهانی ترکیه بوده است که عنوانی هم برای قهرمانان ایرانی به همراه نداشت.

رجبلو در ادامه گفت: به عنوان رئیس کمیته مچ اندازی فدراسیون تمامی ادعاهایی که در خصوص قهرمانی در جهان از سوی برخی از افراد مطرح شده و می شود را تکذیب کرده و به صراحت اعلام می کنم که کمیته انضباطی فدراسیون پیگیر ادعاهای این دوستان بوده و بزودی هم نتایج آن اعلام خواهد شد.