دوره 50 امتیازیسومین سمپوزیوم مکمل های ورزشی و تجهیزات وابسته برگزار می شود.

سومین سمپوزیوم مکمل های ورزشی و تجهیزات وابسته برگزار می شود.به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، سومین سمپوزیوم مکمل های ورزشی و تجهیزات وابسته طی روزهای 6 و 7 دی ماه در محل بزرگراه کردستان، نر سیده به نیایش، خیابان رشید یاسمی، جنب ستاد فرماندهی ناجا، مجموعه ورزشی غدیر برگزار خواهد شد. دوره ای که 50 امتیاز آموزشی داشته و با همکاری فدراسیون برگزار خواهد شد.