پرواز كتيرايي بسوي بهشتحاج بهزاد كتيرايي بسوي بهشت پر كشيد و بهشتي شد .

حاج بهزاد كتيرايي بسوي بهشت پر كشيد و بهشتي شد .


به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام حاج بهزاد كتيرايي مردي از جنس جبهه و جنگ، پاكي و صداقت، ورزش و فرهنگ و در يك كلام مردي كه وجودش منشا خير و بركت بود و حالا رفتنش يكدنيا تاثر و غم را برايمان به يادگار گذاشت، سرانجام دعوت حق را لبيك گفت و بسوي بهشت پر كشيد و بهشتي شد.

فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام اين غم سنگين و بزرگ را به خانواده معزز و محترم كتيرايي، جامعه ورزش، جامعه بدنسازي و پرورش اندام و همه مردم قدرشناس ايران اسلامي تسليت گفته، براي آن عزيز سفر كرده آمرزش و براي بازماندگان صبر از درگاه خداوند منان مسئلت دارد .