نخستین نمایشگاه تخصصی فیتنسنخستین نمایشگاه فیتنس، بدنسازی، مکمل های ورزشی و تجهیزات وابسته برگزار خواهد شد.

نخستین نمایشگاه فیتنس، بدنسازی، مکمل های ورزشی و تجهیزات وابسته برگزار خواهد شد.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، به منظور حمایت از کالای ایرانی و تولیدات ورزشی و ایجاد بستری مناسب جهت گسترش بازارهای داخلی و خارجی با حمایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام نخستین نمایشگاه فیتنس، بدنسازی، مکمل های ورزشی و تجهیزات وابسته برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه که قرار است در کنار آن همایش ها و سمینارهای تخصصی نیز برگزار شود، از تاریخ 4 لغایت 7 دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران در بوستان گفتگو برگزار خواهد شد.

گفتنی است مجری این نمایشگاه کانون فرهنگ مهریاد و شرکت مهرلیان خواهد بود.